Restaurant Rosa

Privacy Policy

Privacy Policy

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten. 

Aangezien Restaurant Rosa onderdeel is van Recreatiepark Ponderosa is dezelfde Privacy Policy van toepassing. We verwijzen u daarom hieronder naar Privacy Policy van Recreatiepark Ponderosa.

Gezellig samen aan tafel

Tafel reserveren

+31 (0)13 5199391